Nederlands Netwerk

Neuro- IC verpleegkundigen

Wat is een herseninfarct?

Bij de meeste patiënten met een beroerte ofwel cerebrovasculair accident (CVA) is sprake van een herseninfarct. Hierbij treedt beschadiging van hersenweefsel op door gebrek aan zuurstof als gevolg van een afsluiting van een slagader in de hersenen. Het bloedvat wordt soms afgesloten door een bloedprop ("embolie") afkomstig van een andere plek in de bloedbaan (hart, halsslagaders). In andere gevallen wordt het bloedvat afgesloten door lokale vorming van een stolsel ("thrombose") bij een reeds door vaatverkalking aangetaste bloedvatwand.
Doel van trombolyse bij het acute herseninfarct is het weer open krijgen ("rekanalisatie") van de afgesloten hersenslagader door oplossen van het stolsel. Ook spontaan treedt deze rekanalisatie nogal eens op, maar meestal te laat waardoor het hersenweefsel al te erg is beschadigd.
Uit onderzoeken bij dieren is gebleken dat zich rondom het onherstelbaar beschadigde hersenweefsel een zone bevindt waarin de zenuwcellen nog levensvatbaar zijn, de zogenaamde "ischemische penumbra". Met behulp van snel herstel van de bloedtoevoer door middel van trombolyse kan een deel van de penumbra worden gered. Een gevaar van herstel van de bloedtoevoer naar beschadigd hersenweefsel is een verhoogd risico op hersenoedeem en bloeding en daarmee op stijgen van de druk in de hersenen en kans op overlijden.

Een nieuw onderzoek (MRCLEAN Trial) toont aan dat trombosuctie een nog beter resultaat geeft dan trombolyse.
i.a. behandeling (i.a. trombolyse en/ of mechanische trombectomie) + i.v. trombolyse
Vergeleken met:
alleen i.v. trombolyse (standaard behandeling/ controle groep)

Bij patiënten met acute ischemische stroke en een bewezen (CTA) intracerebrale proximale arteriële occlusie van de voorste circulatie.

Onderstaand schema geeft het resultaat van een groot onderzoek weer.
De cijfers van het “Modified Rankin Scale Score” staan voor:
0 = Geen symptomen
1 = Geen significante beperkingen: kan ondanks syptomen alle gebruikelijke werkzaamheden en activiteiten uitvoeren.
2 = Geringe beperkingen: kan niet alle activiteiten zelfstandig uitvoeren die voorheen mogelijk waren, maar is wel zelfredzaam.
3 = Matige beperkingen: enige hulp vereist, maar kan zonder hulp lopen.
4 = Matig ernstige beperkingen: kan niet zonder hulp lopen en kan de lichamelijke verzorging niet zonder hulp uitvoeren.
5 = Ernstige beperkingen: bedlegerig, incontinent en constant aandacht- en zorgbehoeftig.
6 = Overleden.

Modified

Conclusie;

Januari 2015;The New England Journal Of Medicine:
“Bij patiënten met een acute ischemische stroke, veroorzaakt door een proximale arteriële intracraniële occlusie van de voorste circulatie, is i.a. behandeling binnen 6 uur na aanvang van de stroke veilig en effectief.”
ESCAPE, EXTEND-IA, SWIFT-PRIME en REVASCAT
gestaakt op ethische gronden.

 

Inloggen

Nederlands Netwerk Neuro- IC verpleegkundigen